Inspiroivaa ja mielekästä varhaiskasvatusta Kajaanissa

Kaarnapurren toiminta-ajatus

Kaarnapurren päiväkoti tarjoaa laadukasta ja lapsille mielekästä päivähoitoa Kajaanissa. Tavoitteenamme on saattaa kasvamaan tuntevia, ihmettelyyn kykeneviä sekä itseä ja toisia arvostavia ihmisiä. Olemme erikoistuneet luontoon ja mielekkääseen oppimiseen, jota toteutamme esimerkiksi leikkimaailmojen kautta. Suosimme projektimaista työskentelytapaa, jossa aiheissa edetään eteenpäin lasten kiinnostuksen pohjalta. 


Kaarnapurren arvomaailma pohjautuu Reggio Emilialaiseen ajattelutapaan, jossa huomioidaan lapsen, oppimisen ja aikuisen asema. Reggio Emilialainen menetelmä ei ole valmis pedagogiikka, jota mallinnettaisiin tietyllä tavalla. Usein tähän ajatukseen pohjaavat päiväkodit ovat kuvataiteisiin erikoistuneita päiväkoteja. Me suosimme poikkitaiteellista toimintatapaa, jossa keskeistä on yhdessä tekemisen ilo ja keksimisen riemu.

Luovaa leikkiä luonnon tarjoamassa ympäristössä

Luonto on paras oppimisympäristömme: se on virikkeellinen, esteettinen, haastava ja vaihteleva. Luonnon keskellä syntyvät usein myös parhaat leikit. Leikillä on merkittävä tehtävä lapsen oppimisessa, koska leikkiessään lapsi työskentelee usein osaamisensa äärirajalla. Leikki on lapselle henkilökohtaisesti mielekästä. Tämän henkilökohtaisen mielekkyyden löytämiseen olemme pyrkineet valitsemalla työskentelytavaksi leikkimaailmaprojektit.

Lue lisää Reggio Emilia -menetelmästä!